یوگا شنتیا، یوگا در خانه، مدیتیشن

مشخصات مربیان

 • مدرس رسمی فدراسیون یوگا و مربی بین المللی
 • باشگاه یوگا شنتیا

رشته تحصیلی: روانشناسی

 • رشته تحصیلی: روانشناسیدارای مدارک معتبر:
  • مربی رسمی فدراسیون
  • مربی بین المللی یوگا
  • مربی بین المللی مدیتیشن و مدیریت ذهن
  • مربی یوگانیدرا
  • کوچینگ به روش المان ها
  • سلف کوچینگ
  • مربی توسعه فردی
  • coach بین المللی یوگا خنده
  • coach بین المللی وینیاسا یوگا از آمریکا
  • مربی ذهن آگاهی mindfulness
  • دانش آموخته دوره مقدماتی و پیشرفته کوچینگ به روش آلمانی ها
  • مستر ریکی
  • نویسندگی و سخنرانی