دوره آنلاین یوگانیدرا
31 تیر
پشتیبان سایت

یوگانیدرا چیست؟ یوگانیدرا، به هنر ریلکسیشن گفته می شود. در یک یا دو قرن اخیر، بیماری ها با ابعاد، حالات، و تظاهرات جدیدی سر برآورده اند، که در دهه های اخیر به اوج خود رسیده است. علم پزشکی به اپیدمی های بزرگ گذشته پایان داده است. اما در حال حاضر ما با اپیدمی جدیدی از…