یوگا چیست؟
31 تیر
پشتیبان سایت

آنچه از یوگا نمی دانید !! یوگا در حقیقت به معنای اتحاد و همبستگی است که شما را به دنیای واقعی یکی بودن با هستی نزدیکتر می کند. در جهانی که همه اجزای آن در حرکت منظم و یکپارچه در حال سیر به سمت شکوه و تعالی هستند، یوگا پلی است برای رسیدن به هماهنگی…