سوالات متداول درباره دوره های یوگا

یوگا چیست؟

یوگا مجموعه ایی از تمرین ها و آموزه های جسمی، تنفسی و ذهنی در راستای سالم سازی تن و روان می باشد.

تعریف یوگا نیدرا

یوگا نیدرا ….

دوره های آنلاین یوگا چطوری برگزار می شود؟

دوره های آنلاین یوگا ….

تئوری یوگا در چند جلسه برگزار می شود؟

تئوری یوگا ….