از یک دوره آنلاین یوگانیدرا چه انتظاراتی میرود؟ آیا دوره آنلاین یوگانیدرا در کرج نیز برگزار می گردد؟

 اموزش یوگانیدرا ، مجموعه تخصصی یوگا شنتیا یکی از کامل ترین دوره های آنلاین آموزش یوگانیدرا را برگزار میکند. در واقع در یوگانیدرا شما باید از بدن خود به عنوان یک کل آگاه باشید.

اموزش یوگانیدرا، یوگانیدرا یک تمرین مدیتیشن قابل دسترس است که بر پرورش سطوح مختلف آگاهی تمرکز دارد. اگر در یک دوره آنلاین یوگانیدرا با ثبات و آگاهی تمرین کنید، احتمالاً متوجه خواهید شد که می توانید آرامش خوبی را در مدت زمان کوتاهی بدست آورید.

آگاهی از بدن خود به عنوان یک کل در جهان هستی را می توان به عنوان یک هدف در تمرینات مخصوص  دوره آنلاین یوگانیدرا استفاده کرد. اما هدف ما و اینکه دوست داریم روی چه چیزی کار کنیم، در ابتدای دوره تنظیم می شود. در پایان یک دوره آنلاین یوگانیدرا ، ممکن است احساساتی که در اعماق وجودتان ایجاد می شود را لمس کنید، از حس امنیت به وجود آمده لذت ببرید و سپس به خود اجازه دهید تا این احساسات را بیشتر و بیشتر تجربه کنید.

با کار کردن بهتر می توانید واکنش خود را درک کنید و سپس در نهایت می توانید به خود اجازه دهید تا در اقیانوس آگاهی رها شوید. در این مرحله تو از حسار تن رهایی یافتی و حالا خوب می دانی که از بدن خود به عنوان یک کل در جهان بی کران آگاه هستی.

 

اموزش یوگانیدرا، چرخش آگاهی در ذهن از نقطه ای به نقطه دیگر است و بهانه ای است تا تو حقیقت کلی جهان هستی و طبیعت واقعی بدون عیب و نقص را دریابی و تو را قادر می سازد که به مفهوم کلی زندگی آرام دست یابی. گاه در شعور و آگاهی الهی غرق شوی، گاه به حقیقت وحدت وجود برسی.

یوگانیدرا را خواب یوگی نام نهاده اند که نوعی وانهادگی هوشیارانه و نیرومند است و در آن خواب به معنای واقعی وجود ندارد. در خواب یوگی نیروی نهفته روان از ژرفای درون به لایه های سطحی ذهن راه می یاید و در واقع این ضمیر ناخودآگاه است که فنون اصلی یوگانیدرا را اجرا می کند. در یوگانیدرا آگاهی در مرز بین خواب و بیداری قرار دارد و رمز موفقیت در آن، حفظ هشیاری یا آگاهی کامل ذهن در خلال تجربه آرامش عمیق در تن و روان است.

  • آگاه باش و آگاهی عمیق خود را با آرامش در سرتاسر بدن خود گسترش بده.
  • آرام باش و آرامش عمیق خود را با آگاهی در اعماق ذهن و ضمیر ناخودآگاه خود پراکنده کن.
  • آرام باش و اجازه بده آگاهی عمیق به جزء جزء جسم خاکی تو نفوذ کند و ذهن تو را توانمند سازد تا به مشاهده درون خود بپردازی و به تمام استعدادهای پنهانی خود آگاه شوی و با تک تک آن ها آشتی کنی.

دوره های آنلاین یوگانیدرا